You are here

Home

NorDiag utvider avtale med Capio

Pressemelding 3. november 2005 (press release only available in Norwegian): NorDiag ASA har inngått en utvidet avtale om analyse av Genefec™ - prøver med Capio Diagnostik, et datterselskap av det internasjonale helsetjeneste-selskapet Capio AB. Avtalen gjelder eksklusivt for prøver tatt i Norge, Sverige og Danmark. Gjennom samarbeidet med Capio styrker NorDiag posisjonen som et ledende selskap innenfor DNA basert diagnostisering av tykktarmskreft i Norden, og avtalen er et nytt viktig skritt for NorDiag på veien mot europeisk lansering av Genefec™-testen.

NorDiag’s egenutviklede Genefec-test gjør det mulig å oppdage tarmkreft på et tidlig stadium. Avtalen mellom NorDiag og Capio innebærer at de lokale Capio-laboratoriene i Norge, Sverige og Danmark vil håndtere pasientenes Genefec-prøver frem til analyse kan gjennomføres ved NorDiags laboratorium. Capio vil motta prøvene, registrere dem, ivareta kontakten med pasientens primærlege og sende analysematerialet til NorDiags laboratorium der diagnosen kan bli stilt.

- Det at avtalen med Capio er utvidet til å omfatte Sverige og Danmark er et viktig steg for NorDiag i prosessen mot internasjonal lansering. Vi har siden 2002 hatt en avtale med Capio i Norge, og gjennom utvidelsen av avtalen har Nordiag fått en partner som vil benytte sitt betydelige nettverk og kompetanse til å ta oss inn også i de øvrige skandinaviske land. I første omgang i et marked som er tre ganger så stor som det norske, sier Christian Horn, administrerende direktør i NorDiag ASA.

Avtalen med Capio Diagnostik er basert på at Capio Diagnostik betaler NorDiag per gjennomførte test.

Genefec ble først lansert i Norge i slutten av 2002, mens dagens produktgenerasjon ble lansert i Norge april 2005. Det norske markedet for non-invasive prøver for tykktarmskreft er på cirka 50,000 enheter pr. år, og denne avtalen øker det tilgjengelige markedet til mer enn 200,000 tester på årsbasis.

- Samarbeidet vi har hatt med NorDiag har fungert godt og vi ønsker å ta del i selskapets ekspansjonsplaner. Genefec, som NorDiag har utviklet, har et godt potentsial til å bli et viktig virkemiddel i tillegg til kolonoskopi i arbeidet med å kunne oppdage tykktarmskreft på et tidlig stadium, og vi ser frem til å kunne tilby dette produktet til svenske og danske pasienter, sier Lars Lundgren, Medisinsk sjef i Capio Diagnostik.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Christian Horn, administrerende direktør, NorDiag ASA, +47 90 16 31 53
Lars Lundgren, Medisinsk sjef, Capio Diagnostik, +46 70 67 620 30

Om Capio
Capio er en av de ledende aktørene på helsemarkedet i Europa med virksomhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannia, Frankrike, Spania og Sveits. Capio omsetter årlig for 12 milliarder svenske kroner og har omlag 14 000 ansatte.

Om NorDiag ASA
NorDiag er et bioteknologisk selskap med fokus på tidlig diagnostisering av kreft. Selskapets første produkt er GenefecTM for genetisk diagnostisering av tykk- og endetarmskreft. Testen gir positive resultater hvis pasienten har mutasjoner i genene Ki-ras eller p53, hvilket betyr at en kreftsvulst er under utvikling.