You are here

Home

Stor vekst for NorDiag ASA i tredje kvartal

Pressemelding 3. november 2005 (press release only available in Norwegian)

NorDiag ASA mer enn tredoblet omsetningen i 3. kvartal i forhold til samme periode i fjor, og viste en vekst på 82 prosent i forhold til foregående kvartal. Salget av GenefecTM for tidlig diagnostisering av tykk- og endetarmskreft har steget kraftig etter at en ny generasjon av produktet ble lansert i april 2005. I samarbeid med svenske Capio Diagnostik AB planlegges GenefecTM nå lansert også i Sverige og Danmark.

NorDiag ASA hadde en omsetning på NOK 1,9 millioner i 3. kvartal mot knapt NOK 0,6 millioner i samme kvartal i fjor. For årets første ni måneder er samlet omsetning i overkant av NOK 3,9 millioner, mot knapt NOK 1,6 millioner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet ble NOK -3,6 millioner for 3. kvartal og NOK -6,8 millioner for årets ni første måneder, mot henholdsvis NOK -1,1 millioner og NOK -3,5 millioner i de tilsvarende periodene i fjor. Det økte underskuddet skyldes primært opptrapping av aktiviteten i forkant av internasjonal lansering av selskapets hovedprodukt GenefecTM.

Selskapets nettoresultat var NOK -3,7 for 3. kvartal og NOK -7,4 millioner for året ni første måneder, mot henholdsvis NOK -1,3 millioner og NOK -4,1 millioner i tilsvarende perioder i 2004.

NorDiag ASA søkte 2. november 2005 om notering på Oslo Børs, og planlegger i den forbindelse en emisjon på mellom NOK 50 millioner og NOK 70 millioner. Provenyet vil i hovedsak beunyttes til å finansiere videre internasjonal ekspansjon og utvikling av nye produkter. Selskapets er tildelt ticker NORD.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Christian Horn, administrerende direktør, NorDiag ASA, +47 90163153

Om NorDiag ASA
NorDiag er et bioteknologisk selskap med fokus på tidlig diagnostisering av kreft. Selskapets første produkt er GenefecTM for genetisk diagnostisering av tykk- og endetarmskreft. Testen gir positive resultater hvis pasienten har mutasjoner i genene Ki-ras eller p53, hvilket betyr at en kreftsvulst er under utvikling.