You are here

Home

NORDA ASA: Ny kapital registrert i Foretaksregisteret

2013-10-28 11:25:56
Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Den nye kapitalen er NOK 1.413.675,51 fordelt på 3.948.808 aksjer hver pålydende NOK 0,35800057.