You are here

Home

NORDA ASA: Gjennomført fortrinnsrettet emisjon

2013-10-01 17:33:31
NORDA har gjennomført en fortrinnsrettet emisjon mot samtlige aksjonærer på MNOK 7,475. Emisjonen var fulltegnet. Tegningskursen var NOK 6,50 per aksje.

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil NORDAs aksjekapital være NOK 1.413.675,51 fordelt på 3.948.808 aksjer, hver pålydende NOK 0,35800057.