You are here

Home

Invitasjon til fortrinnsrettet emisjon.

Styret i NORDA ASA vedtok den 19 . juni og invitere til emisjon rettet mot samtlige av selskapets aksjonærer, etter fullmakt gitt ved ordinær generalforsamling samme dag. Vilkår er gitt i tilsendt emisjonsbrev.