You are here

Home

NORDA ASA: Gjennomført fortrinnsrettet emisjon

NORDA har gjennomført en fortrinnsrettet emisjon mot samtlige aksjonærer på MNOK 7,8. Emisjonen var fulltegnet. Tegningskursen var NOK 6,50 per aksje. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil NORDAs aksjekapital være NOK 1.843.276,20 fordelt på 5.148.808 aksjer, hver pålydende NOK 0,35800057.